Voor 14 mei heeft Rundje Koeberg de volgende activiteiten op het programma staan, waarbij vanaf
7:30 uur gestart kan worden. 

Wandelen
In Mei wandelen we richting Neer.
De rustplaats voor de langste twee afstanden is ditmaal bij Camping De Waterval in Neer. De
camping ligt op de grens tussen Neer en Kessel-Eik aan het afwateringskanaal.


De korte afstand van 6,8 km gaat via de Keuperheide naar de Lantert en keert via Bovensbos terug.
Deze afstand kent onderweg geen rustplaats.
De middenafstand van 12,9 km volgt zijn route door Kessel-Eiker broek en heeft na ruim 6 km de
rustplaats op Camping De Waterval. Vandaar gaat de route weer terug naar Kerkeböske.


De lange afstand van 20,1 km volgt de route van 12,9 km en maakt na de rust bij Camping de
Waterval een lus door het buitengebied van Neer (Kappert), keert bij Keizerbosch op Brumholt terug
naar de pauzeplaats en volgt dan de route zoals die van de midden afstand.
Er kan gestart worden tussen 7:30 en 9:30 uur.

We hopen weer vele wandelaars te mogen begroeten op deze dag.
 
Hardlopen
De hardlopers kunnen dezelfde routes (met dezelfde pauzeplaats) lopen als de wandelaars.
Er kan gestart worden tussen 7.30 en 9.30 uur.

Recreatief fietsen
In groepsverband is de start om 9:15 uur voor een route van 25 km.

Het inschrijfgeld bedraagt voor alle activiteiten € 6,00 inclusief koffie met vlaai bij terugkomst in het Kerkeböske.
 
Wij wensen jullie veel wandel-, loop- en fietsplezier.