Wandelen

Voor 12 mei heeft Rundje Koeberg 3 afstanden op het programma. Er is een korte afstand van 7 km, een van 13 km en een lange afstand van 20 km.
Alle afstanden gaan door de Heldense Bossen richting Baarlo. De 7 km kent op de route geen georganiseerde rustplaats.
De 13 en 20 km steken de Middenpeelweg over en gaan samen naar de rustplaats bij VV Baarlo in sportpark De Meeren.
De 20 km maakt vanaf het sportpark een extra lus naar natuurgebied Dubbroek en vervolgt zijn weg door buurtschap Soeterbeek. Na de 2e keer pauze in De Meeren keren de midden en lange afstand langs de bosrand terug naar Kerkeböske.
 
Zoals altijd zijn alle routes geheel bewegwijzerd.
 
Na afloop van de wandeling is er in het Kerkeböske zoals gebruikelijk koffie en vlaai voor alle deelnemers.
 
Starttijd wandelen tussen 7:30 uur en 9:30 uur.
Inschrijfgeld € 6,-- inclusief koffie/thee met vlaai na afloop.

We hopen weer vele wandelaars te mogen begroeten op deze dag.
  
Hardlopen
De hardlopers kunnen alle routes van de wandelaars lopen.
 
Startijd hardlopen tussen 7:30 uur en 9:30 uur.
Inschrijfgeld € 6,--  inclusief koffie/thee met vlaai na afloop.
 
Recreatief fietsen
Voor de fietsliefhebbers is er in mei weer de gelegenheid om in groepsverband te fietsen.
Starttijd  recreatief fietsen is om 9:15 uur vanuit het Kerkeböske.


Inschrijfgeld € 6,--  inclusief koffie/thee met vlaai na afloop.

Allemaal veel wandel-, loop- en fietsplezier!

Op zondag 10 december heeft Rundje Koeberg voor het wandelen en hardlopen zoals gebruikelijk 3 afstanden op het programma staan van 7, 13 en 20 km.

Ditmaal is de gezamenlijke rustplaats voor de midden en lange afstand in Sportpark “De 3-Sprong” in Maasbree. De korte afstand kent onderweg geen rustplaats.

 

Wandelen

Vanaf Kerkeböske gaan alle drie de routes via Onder en Eindt richting De Breeërpeel.

Vanaf dat punt buigt de korte route richting Zandberg en Dekeshorst. Vanaf daar loopt de route via Veegtes en Akkerveld terug naar Kerkeböske.

Na de Breeërpeel steken de wandelaars van de 13 en 20 km route de Middenpeelweg over en vervolgen hun weg via Lang Hout naar ’t Heeske in Maasbree, passeren natuurgebied Het Stockbroek en bereiken via het Weterings veld sportpark “De 3-sprong” voor een rustpauze. Vanaf de rustplaats maakt de lange afstand een extra lus naar Schoorveld en door Tongerlo naar het buitengebied grenzend aan de bebouwde kom van Maasbree. Via park Tommelvaeren komen zij weer aan bij het sportpark voor een tweede rust. Na de rust gaan beide afstanden samen via De Westering en ’t Heeske, uiteraard langs een andere route, op weg naar Dekeshorst en sluiten daar aan bij de korte afstand voor de terugweg.

Er is geen recreatief wandelen meer in groepsverband.

 

Startijd van de wandelingen is tussen 8:00 en 9:30 uur

We hopen weer vele wandelaars te mogen begroeten.

 

Hardlopen
De hardlopers kunnen dezelfde routes (met dezelfde pauzeplaats) lopen als de wandelaars.

Er kan gestart worden tussen 8:00 en 9.30 uur.


Fietsen

Zondag 14 januari is er de Extra MTB tocht “Kwistneetdettoapaedjeswoare”  met twee MTB routes. Daarnaast is er ook een gravel route. Noteer dit alvast in jullie agenda.

 

Het recreatieve fietsen stopt in de koude maanden en zal in het voorjaar weer opgepakt worden. Houd de website van Rundje Koeberg hierover in de gaten. Fietsers waarvan het emailadres bekend is ontvangen tegen die tijd ook een berichtje.

Het maandelijkse Mountainbiken in de wintermaanden krijgt vanwege de geringe belangstelling geen vervolg meer.

 

 

Het inschrijfgeld bedraagt €6,00 voor alle activiteiten, inclusief koffie en vlaai na afloop in het Kerkeböske.

 

We wensen alle deelnemers veel wandel-, loop- en fietsplezier.

Zondag 8 oktober heeft Rundje Koeberg haar derde lustrum gevierd. Een geslaagde dag waarbij alle deelnemers aan Rundje Koeberg op de pauzeplaats bij Boomkwekerij van den Beucken getrakteerd werden op een kopje koffie of thee met “Heljese Kook” van bakkerij ‘t Bölke.

 

Zondag 12 november is er weer het normale Rundje Koeberg.

 

Wandelen

Rundje Koeberg doet in november de volgende locaties aan: Keup, Kesseleikerbroek, Gruise Epper en Egchelheide. Pauzeplaats is dit keer camping ’t Vossenveld.

Zoals gebruikelijk zijn er ook nu 3 afstanden te lopen waarbij de wandelaars op de 12 km route (eenmaal) en op de 20 km route (tweemaal) gebruik kunnen maken van de pauzeplaats. Voor de korte afstand van 7 km is onderweg geen rustplaats voorzien.

De lopers van de 20 km steken na de eerste rust het afwateringskanaal over en gaan vervolgens langs Brookberg, Waterbloem en Doorbrand. Op de terugweg sluiten ze op de Egchelheide weer aan bij de 12 km lopers naar Kerkeböske.

Startijd van de wandelingen is tussen 8:00 en 9:30 uur

We hopen weer vele wandelaars te mogen begroeten.

 Er is geen recreatief wandelen meer in groepsverband.

Hardlopen
De hardlopers kunnen dezelfde routes (met dezelfde pauzeplaats) lopen als de wandelaars.

Er kan gestart worden tussen 8:00 en 9.30 uur.

Fietsen

Recreatief fietsen

Het recreatieve fietsen stopt in de koude maanden, en zal in het voorjaar weer opgepakt worden. Houd de website van Rundje Koeberg hierover in de gaten. 

Graveltocht

Het maandelijkse mountainbiken in de wintermaanden krijgt vanwege de geringe belangstelling geen vervolg meer. 

De extra MTB tocht "Kwistneetdettoapaaedjeswoare" gaat wel door, en wel op de 2e zondag in januari. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 voor alle activiteiten, inclusief koffie en vlaai na afloop in het Kerkeböske.

 

We wensen alle deelnemers veel wandel-, loop- en fietsplezier.

Rundje Koeberg viert op zondag 8 oktober haar derde lustrum.

 Om deze dag een feestelijk tintje te geven worden alle deelnemers aan Rundje Koeberg op de pauzeplaats getrakteerd op een kopje koffie of thee met “Heljese Kook” van bakkerij ‘t Bölke.

 Wandelen

Zoals gewoonlijk kunnen er drie afstanden gelopen worden. Op alle afstanden kan er gepauzeerd kan worden bij Boomteelt Van den Beucken aan de Baarloseweg, waarbij ook de mogelijkheid wordt geboden de kwekerij te bezichtigen.

De korte afstand van 7 km loopt via de Heldense bossen naar Van den Beucken Boomteelt en gaat via de Baarloseweg weer terug naar het Kerkeböske.

De 12 en 20 km route lopen via de Heldense bossen en de Meeren naar de pauzeplaats.

De wandelaars van de 20 km route maken vanuit de pauzeplaats nog een extra lus van 7,5 km naar Rinkesfort om vervolgens weer op de pauzeplaats terug te komen. Van daar uit lopen beide routes via de visvijver weer terug naar het Kerkeböske.

Startijd van de wandelingen is tussen 8:00 en 9:30 uur

We hopen weer vele wandelaars te mogen begroeten op deze speciale dag

 

Hardlopen
Voor het hardlopen is er op 8 oktober een Rundje Koeberg Ultra Trail.

Er is een parcours van 15 km uitgezet met een afkortingsmogelijkheid van 7,5 km. Elke deelnemer kan kiezen voor afstanden tussen 7,5 en 60 km. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven via 

https://inschrijven.nl/form/2023100816369-nl

Er kan gestart worden tussen 8:00 en 9.30 uur.Fietsen

Recreatief fietsen
De recreatieve fietsers kunnen bij geschikt weer in groepsverband een route van 25 km fietsen. De start is om 9:15 uur.

Graveltocht

Er kunnen vanuit ket Kerkeböske onder begeleiding twee gravelroutes van 40 en 50 km gefietst worden. Beide groepen starten samen om 9:15 uur vanuit het Kerkeböske.

Het inschrijfgeld bedraagt €6,00 voor wandelen en fietsen en €7,00 voor de trailrun, inclusief koffie en vlaai na afloop in het Kerkeböske.

 

We wensen alle deelnemers veel wandel-, loop- en fietsplezier.

Voor 10 september heeft Rundje Koeberg de volgende activiteiten op het programma staan, waarbij vanaf 7:30 uur gestart kan worden. 

Wandelen
Zoals gebruikelijk ook in september 3 afstanden.
De kortste afstand, 7 km, gaat geheel door de Heldense Bossen en heeft onderweg geen rustplaats. De andere afstanden 13 en 20 km, gaan na het passeren van de Heldense Bossen via Donk naar het centrum van Kessel.
De rustplaats is ditmaal bij Café De Boesjer. Na rust keren de wandelaars via Hazenakker en andere paden door de Heldense Bossen terug Kerkeböske.
De lange afstand maakt vanaf de rustplaats een extra lus van ongeveer 7 km richting Kessel-Eik, heeft hierbij een mooi uitzicht over de Maas, geniet van de Maasboulevard in Kessel en doet voor de 2e keer de rustplaats in het centrum aan.
Er kan gestart worden tussen 7:30 en 9:30 uur.
We hopen weer vele wandelaars te mogen begroeten op deze dag.
 
Hardlopen
De hardlopers kunnen dezelfde routes (met dezelfde pauzeplaats) lopen als de wandelaars.
Er kan gestart worden tussen 7.30 en 9.30 uur.

Recreatief fietsen
In groepsverband is de start om 9:15 uur voor een route van 25 km.

Het inschrijfgeld bedraagt voor alle activiteiten € 6,00 inclusief koffie met vlaai bij terugkomst in het Kerkeböske.

Voor 13 augustus heeft Rundje Koeberg de volgende activiteiten op het programma staan, waarbij vanaf 7:30 uur gestart kan worden. 

Wandelen
Zoals gebruikelijk kent Rundje Koeberg in augustus weer 3 afstanden, ditmaal 6, 12 en 19  km.
Alle afstanden vertrekken vanaf Kerkeböske, de korte afstand kent onderweg geen rustplaats. De 6 kilometer gaat richting Breeërpeel en keert van daar langs de Kwistbeek terug naar Kerkeböske.

Via Zandberg en Langhout lopen de routes van 12 en 19 kilometer naar rustplaats zorgboerderij de Paddestool in buurtschap Molenhuizen Maasbree. Na de rust vervolgt de route via Rinkesfort naar de inmiddels volledig opgeknapte en gemeanderde Kwistbeek. Langs de Kwsitbeek gaan de routes over de hernieuwde veegpaden terug naar Helden. Onderweg sluit de korte route daarbij aan.

Vanaf de rustplaats maakt de lange afstand een extra lus naar natuurgebied Dubbroek en komt weer terug bij de Paddestool voor de 2e rust mogelijkheid. Vervolgens sluit de route weer aan bij de 12 kilometer voor de terugweg naar Kerkeböske.

Er kan gestart worden tussen 7:30 en 9:30 uur.
We hopen weer vele wandelaars te mogen begroeten op deze dag.
 
Hardlopen
De hardlopers kunnen dezelfde routes (met dezelfde pauzeplaats) lopen als de wandelaars.
Er kan gestart worden tussen 7.30 en 9.30 uur.

Dagfietstocht
Zoals gebruikelijk in augustus de dagfietstocht, de afstanden welke gefietst kunnen worden zijn 30, 45 en 60 km.
Voor de 30 en 45 km kan gestart worden tussen 8:00 en 12.00 uur en 60 km tussen 8:00 en 11:00 uur
Alle routes zijn volledig uitgepijld.

Het inschrijfgeld bedraagt voor alle activiteiten € 6,00 inclusief koffie met vlaai bij terugkomst in het Kerkeböske.

Wij wensen jullie veel wandel-, loop- en fietsplezier.